XAML Tasarım Anlatımı - Gesture Recognizers

XAML Tasarım Anlatımı - Gesture Recognizers

Merhaba Arkadaşlar,
XAML tasarımı yaparken çoğunlukla normal button kullanmayız. Mesela kenarları yuvarlak button isteriz ya da tasarımı size verilmiş bir button yapmanız gerekir. Veya bir label'a, Image'a veya başka bir nesneye tıklama olayı yapmanız gerekir. Bu durumda her nesne de yer alan Gesture Recognizers özelliği kullanılır. TappedGestureRecognizer ile tıklama özelliği tanımlarsınız ve tıklatıldığında hangi fonksiyonun çalışmasını istediğinizi seçersiniz.

Örneğin: Bir Label'a tıklama tanımlayalım.
<Label FontAttributes="Bold" FontSize="22" Text="Devamı">
      <Label.GestureRecognizers>
            <TapGestureRecognizer Tapped="Tiklandi_Tapped" />
      </Label.GestureRecognizers>
</Label>

Yukarıdak kodda Devamı yazılı Label'a tıklatıldığında ilgili sayfanın xaml.cs dosyasında yer alan Tiklandi_Tapped fonksiyonu çağrılır. Eğer bir öğeye birden fazla kez tıklama tetiklenmesini istiyorsanız NumberOfTapsRequired özelliğini kullanabilirsiniz. bu özellik sayı alır. 2 değeri verirseniz iki kez tıklamada fonksiyon tetiklenir.
Tıklanan bir öğeye parametre verebilirsiniz. CommandParameter özelliğine atama ile gönderebilirsiniz. 

Örnek: 
<Label FontAttributes="Bold" FontSize="22" Text="Devamı">
     <Label.GestureRecognizers>
          <TapGestureRecognizer Tapped="Tiklandi_Tapped" NumberOfTapsRequired="2" CommandParameter="Parametre" />
    </Label.GestureRecognizers>
</Label>